Synergia

4 01 2010

“[...] film, syntetyzując inne sztuki, nie jest ich prostą sumą, lecz stwarza nową jakość artystyczną, nie istniejącą w żadnym z wyjściowych składników.”

Edward Zajicek, Zarys organizacji produkcji filmowej